دبیرستان دخترانه نرگس (دوره دوم)

اخبار/مقالات

گزارش روز دانش آموز (سیزده آبان) در دبیرستان نرگس (دوره دوم)
ویژه برنامه های اجرایی به مناسبت روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دبیرستان دوره دوم نرگس برگزار گردید( ادامه گزارش)