دبیرستان دخترانه نرگس (دوره دوم)


آیین نامه ثبت نام

ولی گرامی با سلام و احترام
  • مرحله اول-  پیش ثبت نام به صورت اینترنتی ( فرم الف)

( مهلت از 13 اسفند ماه 1398 لغایت 1 خرداد ماه 1399)

1-ورود به  سایت دبیرستان نرگس به آدرس:

www.nargesschool.ir

2-دوره دوم را انتخاب نموده

3- وارد قسمت پیش ثبت نام شوید و فرم اطلاعات ( اطلاعات دانش آموز ، مشخصات پدر، مشخصات مادر ، سابقه تحصیلی ، نمایش اطلاعات را تکمیل نمایید.)

4-در انتها کلمه اتمام را کلیک نمایید
 
  • مرحله دوم -تحویل مدارک به صورت حضوری و تکمیل فرم( ب)

( مهلت از 18 فرودین ماه 1399 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1399)

   ( کپی شناسنامه و کپی کارنامه نوبت اول، دو قطعه عکس 4*3  )

آدرس دبیرستان نرگس:

خیابان وحدت اسلامی، خیابان فرهنگ ، کوچه هجدهم، بن بست چهارم دبیرستان نرگس دوره اول تلفن 55382812-55387463ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام